58 White St., New York 2
Beba Cosmetic

Krem Skabicid

Krem Skabicid

Lënda Aktive: 25% Benzonat Benzili

Përdorimi: Pa banjos fërkohet trupi me një pece të njomur mirë me krem (me përjashtim të kokës dhe fytyrës). Procedura përsëritet pas pesë ditësh.

Në raste të rënda: Trupi fërkohet si më sipër cdo 12 ore për tre deri në katër herë dhe pas masazhit të fundit bëhet bajnë dhe vishen tesha të pastra.

Sasia: 100ml