58 White St., New York 2
Beba Cosmetic

Puder per Bebe

Pudër për Bebe

Pudër për bebe me aromë lavande për përdorim të jashtëm.

Përberja: Talk, Arome Lavanda

Përdorimi: Për perdorim lokal. Mbajeni pudrën larg nga fytyra e bebit për të evituar kontaktin me sytë dhe organet e frymëmarrjes. Mbylleni shishen pas përdorimit, mbajeni larg nga fëmijët.

Sasia: 100gr