58 White St., New York 2
Beba Cosmetic

Puder

Pudër me esencë menteje

Përdorimi: Për përdorim lokal, 2 ose më shumë herë në ditë.

Kujdes: Vetëm për përdorim të jashtëm. Mbajeni larg nga femijët. Për fëmijet nën 2 vjec me probleme konsultohuni me mjekun para se ta perdorni. Përdoreni me kujdes për fëmijët deri në 6 vjec. Evitoni kontaktin e pluhurit në sy dhe në mukoza

Sasia: 100gr